แสดง PP อาคารเรียน

อาคารเรียนปัจจุบัน 2554

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

มาตรฐานโรงเรียน

ฉบับร่าง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แสดงภาพสไลด์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ดอกไม้ในวรรณคดี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นักเรียนชอบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด

 ให้นักเรียนตอบแบบสำรวจกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบมากที่สุด (ไม่มีผลต่อคะแนน)    

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Guide

โพสท์ใน สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี | ใส่ความเห็น

สึนามิในญี่ปุ่น

สึนามิในญี่ปุ่น

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น